KUIDAS TEEKAARTI LUGEDA?

I osas on kokkuvõte, ajateljel (ptk 1.3) on peamised soovitused, analüüs miks me millist probleemi ja kuidas lahendame; tööriistad ehitusmaterjalide, hoonete, planeerimise ja liikuvuse jalajälje analüüsiks ning meie visioon aastaks 2040.

II osas on käsitletud eri valdkondi ühes probleemi analüüsi, võmaluste, näidete ja soovitustega. Soovitustele viitame numbritega, näiteks 3.2.1.

Lisadest leiate arvutused, millele siinne töö tugineb. 

Soovitus: kiireima ülevaate annavad “Kokkuvõte” (1.1) ja “Peamised soovitused” (1.3). Tervikliku ülevaate annab I osa. II osa annab soovijaile võimaluse minna süvitsi eraldi valdkondadesse. 

Tekst on mõeldud lugemiseks veebis. Märksõnade otsimiseks kasutage käsklusi “Control + F” või ”Command + F” ning kirjutage otsitav sõna (näiteks “betoon”)